NEW SAT SCORE
         
Evidence-Based Reading and Writing
2013
2014
2015
2016
2017
Maximum 
-
-
-
-
730
Minimum
-
-
-
-
510
Average
-
-
-
-
601.09
Math
2013
2014
2015 2016 2017
Maximum
-
-
-
-
800
Minimum
-
-
-
-
660
Average
-
-
-
-
752.46
Total of Evidence-Based Reading and Writing
2013
2014
2015
2016
2017
Maximum
-
-
-
-
1520
Minimum
-
-
-
-
1290
Average
-
-
-
-
1353.56 
OLD SAT SCORE
         
Critical Reading
2013
2014
2015
2016
2017
Maximum 
730
770
730 740 650
Minimum
390
450
370 410 490
Average
505.85
551.32
527 533.16 555
Math
2013
2014
2015 2016 2017
Maximum
800
800
800 800 800
Minimum
590
600
530 610 680
Average
738.11
744.21
731.20 744.14 761
Total of Critical Reading and Math
2013
2014
2015 2016 2017
Maximum
1450
1530
1470 1510 1450
Minimum
1170
1230
1130 1200 1230
Average
1243 1295 1258 1277 1316

 

 
CU-AAT SCORE
         
Verbal
2013
2014
2015
2016
2017
Maximum 
660
650
630
640
-
Minimum
440
460
470
530
-
Average
519.43
541.61
535.00
585.00
-
Math
2013
2014
2015 2016
2017
Maximum
770
790
730
730
-
Minimum
570
620
540
700
-
Average
701.70
730.23
667.50
715.00
-
Total of Verbal and Math
2013
2014
2015
2016
2017
Maximum
1340
1370
1270
1340
-
Minimum
1170
1230
1130
1260
-
Average
1220
1220
1272
1300
-