NEW SAT SCORE
           
Evidence-Based Reading and Writing
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maximum 
-
-
-
-
730
740
Minimum
-
-
-
-
510
550
Average
-
-
-
-
601.09
608
Math
2013
2014
2015 2016 2017 2018
Maximum
-
-
-
-
800
800
Minimum
-
-
-
-
660
660
Average
-
-
-
-
752.46
768
Total of Evidence-Based Reading and Writing
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maximum
-
-
-
-
1520
1470
Minimum
-
-
-
-
1290
1340
Average
-
-
-
-
1354
1376 
OLD SAT SCORE
           
Critical Reading
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maximum 
730
770
730 740 650 -
Minimum
390
450
370 410 490 -
Average
505.85
551.32
527 533.16 555 -
Math
2013
2014
2015 2016 2017 2018
Maximum
800
800
800 800 800 -
Minimum
590
600
530 610 680 -
Average
738.11
744.21
731.20 744.14 761 -
Total of Critical Reading and Math
2013
2014
2015 2016 2017 2018
Maximum
1450
1530
1470 1510 1450 -
Minimum
1170
1230
1130 1200 1230 -
Average
1243 1295 1258 1277 1316 -

 

 
CU-AAT SCORE
           
Verbal
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maximum 
660
650
630
640
-
-
Minimum
440
460
470
530
-
-
Average
519.43
541.61
535.00
585.00
-
-
Math
2013
2014
2015 2016
2017
2018
Maximum
770
790
730
730
-
-
Minimum
570
620
540
700
-
-
Average
701.70
730.23
667.50
715.00
-
-
Total of Verbal and Math
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maximum
1340
1370
1270
1340
-
-
Minimum
1170
1230
1130
1260
-
-
Average
1220
1220
1272
1300
-
-